<> Małe Ciche obrazki z Cichego Ptaki Kaczki Cicha Agroturystyka Wczasy/title> <meta name="Keywords" content="ciche,małe,male,male ciche,lasy,jeziora,ryby,lasy,zimmer,nocleg,widoki,wczasy,wakacje,kuligi,narty,narczarstwo biegowe,trasy,narczarstwa,biegowego,zwierzęta,kajaki,szlaki,krajobrazy,zbiczno,bachotek,brodnica,gorzno,pojezierze brodnickie,ryte błota,grzyby,gorzno,photo album,gallery,photo gallery,digital,photo,gallery,online"> <meta name="Description" content=" Trasy narczarstwa biegowego,apartamenty,pokoje gościnne,kuligi,603212614 Pokoje Gosćinne, Kwatery ,Imprezy, Weekedy ,Wakacje"> <meta name="robots" content="follow,index"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"> <meta http-equiv="Page-Enter" content="blendTrans(Duration=0.5)"> <meta http-equiv="Page-Exit" content="blendTrans(Duration=0.5)"> <meta name="revisit-after" content="7"> <meta http-equiv="reply-to" content="male.ciche@op.pl"> <meta name="author" content="maleciche"> <meta name="creation_date" content="12/08/2007"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.male.ciche.pl/zbiczno.ico"> </head> <link href="../res/styles.css" rel="stylesheet"> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!--keyboard controls--> function keypress(e){ if(!e) var e=window.event; if(e.keyCode) keyCode=e.keyCode; else if(e.which) keyCode=e.which; switch(keyCode) { case 8: window.location="../index.html"; return false; break; case 63235: case 39: window.location="DSCF0064.html"; return false; break; case 63234: case 37: window.location="DSCF0057.html"; return false; break; case 63273: case 36: window.location="DSCF0043.html"; return false; break; case 63275: case 35: window.location="DSCF0777.html"; return false; break; case 32: show_down(); setTimeout('show_out()', 200); return false; break; } return true; } function keypresslistener() { if(document.all) { document.onkeydown = keypress; } else if(document.layers || document.getElementById) { document.onkeypress = keypress; } } idx0 = new Image(31,31); idx0.src = "../res/idx.gif"; idx1 = new Image(31,31); idx1.src = "../res/idx1.gif"; next0 = new Image(31,31);next0.src = "../res/next.gif"; next1 = new Image(31,31);next1.src = "../res/next1.gif"; prev0 = new Image(31,31);prev0.src = "../res/prev.gif"; prev1 = new Image(31,31);prev1.src = "../res/prev1.gif"; <!-- Slideshow code--> show0 = new Image(31,31);show0.src = "../res/show.gif"; show1 = new Image(31,31);show1.src = "../res/show1.gif"; stop0 = new Image(31,31);stop0.src = "../res/stop.gif"; stop1 = new Image(31,31);stop1.src = "../res/stop1.gif"; var show_param = -1; // -1 = slideshow stopped var delay = 3; if(window.location.search.length > 1){ var parms = window.location.search.substring(1,location.search.length).split("&"); for(var i = 0; i < parms.length; i++) { if(parms[i].substring(0, parms[i].indexOf("=")) == "show_param") delay = show_param = parms[i].substring(parms[i].indexOf("=") + 1, parms[i].length); }} var show_delay = show_param; function show_timer() { if(show_delay >= 0){ show_delay--; if(show_delay < 0 && show_param > 0) { window.location="DSCF0064.html?show_param=" + show_param; } else { if(show_param > 0) { window.status='Time left: '+(show_delay+1)+' s'; }} } setTimeout('show_timer()', 1000); } function show_over() { if(show_param >= 0) { document.show.src=stop1.src; } else { document.show.src=show1.src; } window.status='Uruchom/zatrzymaj pokaz slajdów - DoubleClick to change speed'; } function show_out() { if(show_param >= 0) { document.show.src=stop0.src; } else { document.show.src=show0.src; } } function show_down() { if(show_param >= 0) { show_param = -1; document.show.src=stop1.src; window.status=''; } else { show_param = delay; document.show.src=show1.src; } show_delay = show_param; } function change_delay() { delay = prompt('opóźnienie', (show_param < 0)? 3:show_param); show_param = show_delay = delay; document.show.src=show1.src; } </script> <style type="text/css"> body { background-image: url(../res/bg.gif); background-repeat: repeat-x; } </style> </HEAD> <BODY ID="slide" onload="show_timer(); show_out(); keypresslistener();"> <CENTER> <TABLE style="height:54px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <TR><TD valign="middle"> <!-- Header with Multilevel index links for slide pages --> <TABLE style="width:720px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <TR> <TD style="width:31px;"><a href="../index.html" onmouseover="document.idx.src=idx1.src" onmouseout="document.idx.src=idx0.src"><img src="../res/idx.gif" width="31" height="31" border="0" title="Strona główna" name="idx" alt=""></a></TD> <TD style="width:20px;"><IMG SRC="../res/hdr_left.gif" width="20" height="31" border="0" alt=""></TD> <TD align="left" valign="middle" style="background:url(../res/hdr_mid.gif);" class="title" nowrap="nowrap"> <a href="../index.html">obrazki z Cichego</a> </TD> <TD style="width:20px;"><IMG SRC="../res/hdr_right.gif" width="20" height="31" border="0" alt=""></TD> <TD style="width:31px;"> <a href="DSCF0057.html" onmouseover="document.prev.src=prev1.src" onmouseout="document.prev.src=prev0.src"><img src="../res/prev.gif" width="31" height="31" border="0" title="Poprzednie zdjęcie" name="prev" alt=""></a></TD> <TD style="width:31px;"> <a href="DSCF0064.html" onmouseover="document.next.src=next1.src" onmouseout="document.next.src=next0.src"><img src="../res/next.gif" width="31" height="31" border="0" title="Następne zdjęcie" name="next" alt=""></a></TD> <TD style="width:31px;"><a href="javascript:void(0)" onmouseover="show_over();" onmouseout="show_out();" onmousedown="show_down();" ondblclick="change_delay();"><img src="../res/show.gif" width="31" height="31" border="0" title="Uruchom/zatrzymaj pokaz slajdów - DoubleClick to change speed" name="show" alt=""></a></TD> </TR></TABLE> </TD></TR></TABLE> <TABLE style="height:14px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><TR><TD>  </TD></TR></TABLE> <!-- Comment and image data at TOP --> <TABLE style="width:720px;" class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="2"> <TR><TD style="width:701px;" align="center" valign="middle" class="smalltxt"><span class="comment">DSCF0059</span></TD> <TD align="center" valign="middle"><A href="DSCF0059.JPG" target="_blank"><IMG src="../res/download.gif" title="Download Image - 1608kB" width="17" height="17" border="0" alt=""></A></TD><!-- Download Image --> </TR> <TR><TD colspan="2" align="center" valign="middle" class="smalltxt">zdjęcie |<a href="DSCF0043.html"> 1 </a>|<a href="DSCF0045.html"> 2 </a>|<a href="DSCF0046.html"> 3 </a>|<a href="DSCF0048.html"> 4 </a>|<a href="DSCF0053.html"> 5 </a>|<a href="DSCF0054.html"> 6 </a>|<a href="DSCF0057.html"> 7 </a>|<span class="current"> 8 </span>|<a href="DSCF0064.html"> 9 </a>|<a href="DSCF0084.html"> 10 </a>|<a href="DSCF0088.html"> 11 </a>|<a href="DSCF0089.html"> 12 </a>|<a href="DSCF0095.html"> 13 </a>|<a href="DSCF0096.html"> 14 </a>|<a href="DSCF0097.html"> 15 </a>|<a href="DSCF0100.html"> 16 </a>|<a href="DSCF0102.html"> 17 </a>|<a href="DSCF0103.html"> 18 </a>|<a href="DSCF0106.html"> 19 </a>|<a href="DSCF0109.html" title="Natępna strona"> > </a>|<a href="DSCF0777.html" title="Ostatnia strona"> »</a></TD></TR> </TABLE><BR> <!-- Imagemap for easy navigation --> <map name="imagemap" style="text-decoration:none"> <area coords="0,0,240,540" href="DSCF0057.html" TITLE="Poprzednie zdjęcie" alt=""> <area coords="480,0,720,540" href="DSCF0064.html" TITLE="Następne zdjęcie" alt=""> <area coords="240,0,480,540" href="../index.html" TITLE="Strona główna" alt=""> </map> <TABLE style="width:720px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <TR><TD align="center"> <!-- Image without original --> <IMG SRC="DSCF0059.JPG" class="slideImage" width="720" height="540" TITLE="Pomniejszone zdjęcie [DSCF0059.JPG - 1608kB]" usemap="#imagemap" alt=""> </TD></TR> </TABLE> <BR> <!-- Comment and image data at BOTTOM --> <TABLE style="width:720px;" class="infotable" cellspacing="0" cellpadding="2"> <TR><TD align="center" valign="middle" class="xsmalltxt">ilość obrazków: <strong>141</strong>  |  ostatnia aktualizacja: <strong>01.08.20 02:21</strong>  |   &  |  </TD></TR> </TABLE> </CENTER> </BODY> </HTML> <BR><BR> <P align=center> Copyright 2003 - 2007 © ciche.pl Autor